قوانین و مقررات وبسایت

 

  •  - بلیت خریدارى شده به هیچ وجه قابل تعویض و استرداد نمى باشد.

     - فیلم در صورتى اکران میگردد که حد اقل ٥ بلیت فروخته شده باشد.

     - انتخاب صندلى قبل از پرداخت وجه امکان پذیر نمی باشد.

     - در صورت انتخاب نکردن صندلى سایت به صورت خودکار مناسبت ترین صندلى را براى شما انتخاب خواهد کرد.